SK 35C Draken - SE-DXP

SK 35C Draken SE-DXP har varit luftvärdig sedan säsongen 2014 och deltagit i flera uppvisningar i Sverige och internationellt. Premiärflygningen gjordes i samband med flygvapnets huvudflygdag på F 17, Ronneby.


Allmänt

mil s/n 35810

SwAFHF Draken, 35810 var från början en J 35A, 35019.

Byggdes om till tvåsitsiga SK 35 C (26 st.) 35 A). Placerad vid F 16, från 1962 TIS 35. 1986 överförd till F 10. Flög sitt sista pass i FV hösten 1997. Markplacerad i Eskilstuna och Västerås till 2001 då SwAFHF hämtade flygplanet och transporterade på trailer till Såtenäs. Där förvarad i ”kontrollerad” miljö. I början av 2014 fick SwAFHF klart att flygplanet skulle kunna få flyga igen. Ett omfattande arbeta lades ned av SwAFHF med en total översyn – byte av motor till nyanskaffning av o-ringar. Flygplanet blev godkänt av Transportstyrelsen några dagar före F 17 flygdag 2014 och flög i SwAFHF regi första gången 2014-05-28. Förare Stellan Andersson. Deltog därefter i uppvisningar hela säsongen.

 


Beskrivning av flygplanet - Description

Saab 35 Draken flög första gången den 25 oktober 1955 och levererades ut på förband, F 13 1959. Draken tillverkades i sju olika versioner för det svenska Flygvapnet, jakt, spaning och skolversioner. Därutöver tillverkades Draken för Finland, 48 st., Danmark, 40 st. och Österike, 24 st. Det totala antalet flygplan var 611 varav till FV cirka 500.  De svenska Draken flygplanen utvecklades såtillvida att en starkare motor och bättre radar samt mera avancerade luftförsvarsrobotar infördes successivt. Med sin dubbla deltavinge uppmärksammades flygplanet i vida kratsar och genom användning i flygvapnet och vid flyguppvisningar så ingav flygplanet respekt i omvärlden.

 

Text och bilder från service - About maintenance

Bilderna visar motorbyte samt motorkörning på plattan och inregleringskörningen i motorprovhuset. Detta arbete ingick i " återinsättningen i tjänst ". 

Flygplandata - Specifications

SK 35C – Totalt byggdes 25 stycken J 35A med kort bakkropp om till en tvåsitsigt skolversion. Ombyggnaden gjordes så att man relativt lätt kunde återställa flygplanen till J 35A om nödvändigt. Versionen saknar beväpning.

Längd 15,34 meter
Spännvidd 9,42 meter
Höjd 3,89 meter
Vingyta 49,2 m²
Tomvikt 8,25 ton
Max. startvikt 17,6 ton
Max. hastighet mach 2
Transporträckvidd 1 763 km
Max. flyghöjd 19 995 meter
Stigförmåga 10 500 m/minKommentarer - Comments

Bli först med att tycka till om SK 35C Draken - mejla till webbmaster@swafhf.se

---

---