AJS 37 Viggen - SE-DXN

AJ 37 Viggen var avsett för attackanfall mot mål på marken och till sjöss. Huvuduppgiften var insats mot fientliga mark och sjöstridskrafter.
Tack vare beräkningskapaciten och integrationen av olika sensorer i centralkalkylatorn kunde AJ 37 klara sig utan den navigatör som hade varit nödvändig i A 32 Lansen.


Allmänt

mil s/n 37098

 

Flygvapnet fick sin första AJ 37 i juli 1971 och år 1973 togs den i förbandstjänst vid Skaraborgs flygflottilj (F 7). Totalt levererades 106 flygplansindivider av AJ 37 mellan åren 1973 till 1978, som kom att utrusta sex flygande divisioner. Dessa divisioner utgjorde den offensiva delen av Första flygeskadern (E 1), på sin tid kallad Överbefälhavarens klubba eller bara ÖB:s klubba.

AJ 37 modifierades med ökad datorkapaciteten samt möjligheten att använda den nya sjömålsroboten Rb 15F, som utvecklats för JAS 39-programmet. Även Bombkapsel 90 och Rb 74 tillkom som beväpningsalternativ. Modifierade flygplan kan även bära Sidewinder-robotar på de yttre vingbalkarna, något som bara JA 37 kunnat tidigare. Utöver attack och jakt skulle flygplanet även kunna genomföra spaningsuppdrag. De modifierade flygplanen betecknades därför AJS 37 och placerades vid Skånska flygflottiljen (F 10) och Hälsinge flygflottilj (F 15).

SwAFHF:s AJS 37, bilden, tillhörde de första åren F 15, därefter F 7 till oktober 1998. Åren 1998 till 2000 var flygplanet placerat på F 21. 37098 sista flygning i FV gjordes i början av juni 2000. Flygningen gick då från F14, där SwAFHF lyckats rädda den från skrotning, till F7. Första flygning i SwAFHF regi gjordes i mars 2012 då Viggen, AJS 37, SE-DXN, godkändes som luftvärdig av Transportstyrelsen och på det civila registret. Silverfärgad som vid introduktionen på F7 1973. Märkt F7.
Flottijerna F6, F7 och F15 hade AJS, F10 fick sina när F6 och F15 lades ner. Dessa förband utom F6 avslutade sin 37 epok med att ha tre versioner av fpl 37, AJS 37, AJSH 37 och AJSF 37.


Beskrivning av flygplanet - Description

Saab 37 Viggen kom i operativ tjänst 1971 och utgick 2006. Saab 37 Viggen togs fram i 328 exemplar i fem versioner. JA 37 Viggen, jaktversionen med viss attackförmåga, skilde sig från övriga främst genom en utvecklad motor och en helt ny radar som var extremt bra i sin jaktfunktion. Därutöver så utvecklades SK 37 Viggen till en version för elektronisk störning 37E. Ett antal AJ och S 37 modifierades i sent skede till AJS 37 Viggen. Därigenom fick de förmåga, standard att bära och anfalla sjömål med rb 15, en väsentlig förbättring, och därutöver en kvalificerad jaktbeväpning, jaktrobotar. Viggen var under mer än 30 år ett av världens ledande flygsystem och utgjorde ryggraden i det svenska flygvapnet. Under dessa drygt 30 år togs Viggens utvecklingspotential kontinuerligt tillvara. Viggensystemet innebar ett starkt stöd för den svenska alliansfria politiken genom att under kalla kriget svara upp mot de krav som hotbilden ställde.

Viggensystemet byggdes för att snabbt kunna klargöras (ombeväpnas & tankas) på krigsbaser av värnpliktig personal och det tog ca 10 minuter för en klargöringsgrupp på 7 man (1 tekniker & 6 värnpliktiga) att göra en JA 37 klar för nya uppdrag.  För samman klargöringsgrupp tog det mellan 15-20 minuter att klargöra en AJS 37 för spanings- och attackuppdrag. 

Text och bilder från service - About maintenance

Gustav 52 blev mycket uppskattad då den efter mycket slit med iorningställandet äntligen lättade från startbanan på F7. Bilderna på underhållet på 37098 visar motorbytet som nyligen slutförts samt inregleringen i motorprovhuset och montering av raketstol efter underhållsarbete.

Flygplandata - Specifications

Flygplanet anpassades från början för att kunna användas på extremt korta start/landningsbanor, max 500 meter. För att detta skulle vara möjligt fick flygplanet en för tiden ovanligt kraftig motor, RM8A för alla versioner utom JA 37 som fick ett ännu starkare kraftpaket, RM8B.  Motorn är en P&W JT8D-22 som har modifierats av Volvo Flygmotor och även fått en efterbrännkammare och motoreversering. Motoreverseringen gör att kraften från motorn vänds framåt när planet landar vilket förkortar landningsträckan radikalt samt gör att flygplanet kan backa för egen maskin.

Flygslag: Jakt / Attack / Spaning
Tillverkare: SAAB
Längd: 16,2 meter, (AJS 37), 16,4 meter (JA 37
Vingbredd:10,6 meter
Höjd: 5.60 (AJ/S), 5.90 (JA/SK)
Tomvikt: 9.500 kg
Max last: 3.600 kg (AJ/S 37), 1,700 kg (JA 37)
Max startvikt: 20,500 kg (AJ/S 37), 18,600 kg (JA 37)
Aktionsradie: ca 1000 km
Max höjd: vem vet
Max hastighet: Mach 2
Motor: Volvo Aero RM8A (AJ/S 37), RM8B (JA 37)
Besättning: 1
Antal i Flygvapnet: 329 (108 AJ 37), (17 SK 37), (55 SF/SH 37), (149 JA 37)


Kommentarer - Comments

Bli först med att tycka om Gustav 52 - mejla webbmaster@swafhf.se

----

----