SK 50C Saab safir - SE-EDD

Saab Safir 91 B2, s/n 91251, mil s/n 50040, ex. Norska Fv 53040/0040, ex LN-HHW, civ reg SE-FVV. 
Flygplanet ägs av SwAFHF. Flygplanet har kvar delar av den målning och märkning den hade i det Norska flygvapnet.
Mellan 1972-78 flögs den på F7 Såtenäs med märkningen 7-84 


Allmänt

s/n 91.318

SwAFHF äger tre Saab Safir, varav SE-EDD är luftvärdig, SE-FVV, som ej är luftvärdig, är tillsvidare deponerad hos Aeroseum, Säve, samt SK 50B, 50002 som kanske kommer att flyga framöver.
SwAFHF´s första Safir var SE FVV som var en SK 50 B, 50040 i Flygvapnet och började sin tjänst som skolflygplan typ 1 på Ljungbyhed, F5. Därefter har den tillhört bla F2 Hägernäs, F9 Säve och på mitten av 70-talet, även F7 Såtenäs. Efter sin tjänst i Flygvapnet såldes den 1978 till norska Flygvapnet, som flög den några år, tills den sedan såldes och civilregistrerades i Norge. Där har den har haft flera ägare innan SwAFHF köpte den. Som kuriosa, kan nämnas att 50040 är den enda SK 50 som har flugits med flottörer.

SwAFHF´s andra Safir, är SE-EDD. ”Den röda Safiren”. Flygplanet har aldrig tillhört Flygvapnet, och är således inte en SK 50. Flygplanet hade flera ägare i början av 60-talet, innan SAAB AB köpte flygplanet. 1997 Skänktes det till SwAFHF för att senare renoveras och den har varit luftvärdig sedan 2011. Det finns planer på att ge den ett nytt utseende, men behåller Saab-målningen tills vidare.

SwAFHF´s tredje SK 50, 50002, är än så länge ” i delar”. Flygplanet är flyghistoriskt intressant då den som renoverad kommer att bli den äldsta luftvärdiga SK 50B.
SK 50B, 50001 finns fortfarande kvar, i Japan, där den har använts vid diverse flygprov av höglyftsanordningar. Det flygplanet står idag på ett museum.


Beskrivning av flygplanet - Description

Planets konstruktör, Anders Johan Andersson, som även konstruerat Bücker Bü 181 Bestman, som också använts inom det svenska flygvapnet under beteckningen SK 25 som skol- och sambandsflygplan. Släktskapet mellan de båda planen är tydligt. SAAB 91A Safir, som var tresitsigt, flög för första gången den 20 november 1945. Flygplanet var utrustat med en fyrcylindrig, inverterad radmotor av de Havillands konstruktion och som fanns i två utföranden: Gipsy Major GM1 om 125 hk eller GM10 om 145 hk. Svenska flygvapnet anskaffade 10 plan av versionen 91A, vilka under beteckningen TP 91 användes som sambands- och lättare transportplan mellan 1947 och 1960. I slutet av 1940-talet behövde Flygvapnet en ersättare för SK 25. SAAB bytte ut radmotorn mot en Lycoming O-435-A boxermotor på 190 hk och sände planet för utvärdering till F5 Ljungbyhed. Efter avslutade prov beställde flygvapnet 76 modifierade maskiner av varianten 91B, vilka fick beteckningen SK 50B, och som började levereras under 1952. Även 91B var tresitsig och användes för grundläggande flygutbildning till dess det ersattes av SK 61 under början av 1970-talet. Flygvapnet anskaffade även 14 flygplan av en variant, 91C, som användes under beteckningen SK 50C. Det hade plats för fyra personer och var försett med propellerregulator och vingtankar i stället för kroppstank. När SK 61 ersatt SK 50, överfördes dessa till flottiljerna att användas som sambandsplan, för övningsflygning m.m.  SK 50 var i aktiv tjänst till 1993, då Flygvapnet sålde ut planen. 

 

Text och bilder från service - About maintenance

Fältreparation-av-broms-på-SK-50-Säve-2013Fältreparation-av-broms-på-SK-50-Säve-2013mejla bilder från service på SE-EDD

Första bilden från 100-timmars service 2015. Bild 2-3, Fältreparation-av-broms-på-SK-50-Säve-2013. Webbmaster inväntar ytterligare faktatexter och bilder som begärts av flygplansansvariga.

Flygplandata - Specifications

Webbmaster inväntar korrigering av specifikationer som begärts av flygplansansvariga.
 
Flygplanets spännvidd 11,00 m, längd 10,23 m, höjd 3,75 m, vingyta 24,50 kvadratmeter, tomvikt 4845 kg, startvikt 7720 kg, maxfart 1060 km/h, marschfart 800 km/h, landningsfart 220 km/h, topphöjd 15500 m, flygsträcka 1100 km.

Typ Skolflygplan
Besättning Sk 50B:1+2 Sk 50C:1+3
Första flygning 20 november 1945
I aktiv tjänst Sk 50B:1952-1993 Sk 50C:1960-1993
Versioner A, B, B-2, C, D
Tillverkare Saab AB
Längd 7,9 m
Spännvidd 10,6 m
Höjd 2,2 m
Vingyta 13,6 m²
Tomvikt 740 kg
Max. startvikt 1 215 kg (91C)
Motor(er) Lycoming 0-435-A
Dragkraft 190 hk
Max. hastighet 325 km/h
Lastförmåga Lastförmåga 475 kg

Kommentarer - Comments

Bli först med att tycka något om vår SK 50 - Mejla till webbmaster@swafhf,se

---

---