SK 61 Scottish Aviation Bulldog - SE-FVX

Scottish Aviation Bulldog eller Beagle B 125 Bulldog är ett brittiskt tvåsitsigt skolflygplan konstruerades av Beagle Aircraft och sedermera tillverkades av Scottish Aviation.


Allmänt

mil s/n 61025

SE-FVX, som SwAFHF disponerar ägs av Flygvapenmuseum. Den hämtades 2006 från Västerås flygtekniska skola. Restaurerades av SwAFHF till flygvärdigt skick under 2006-2008. Märkt F 5.

Svenska Flygvapnet köpte 58 flygplan, som fick beteckningen SK 61A och SK 61B. Armén köpte i sin tur 20 flygplan, som benämndes Fpl 61C. Detta användes främst för skolning och eldledning. SK 61, som flög första gången 1969, skulle ersätta SK 50 Saab Safir som skolflygplan för grundläggande flygutbildning på Krigsflygskolan F5 Ljungbyhed. Leveranserna inleddes under 1971 och avslutades följande år. Flygplanet var i aktiv tjänst mellan 1971 och 2001, då den sista flygningen med SK 61 gjordes. Då flygplanen avsågs att användas i krig, målade Flygvapnet dem enfärgat gröna i stället för gula, en färg som hade använts för skolflygplan sedan 40-talet. Det har använts vid trafikflygarskolan under namnet Bulldog och nyttjas som sambandsflygplan inom Flygvapnet.


Beskrivning av flygplanet - Description

I slutet av 60-talet planerade Flygvapnet att anskaffa ett nytt skolflygplan som ersättare för SK 50 Valet föll på Beagle B125 Bulldog, dock gick tillverkaren i konkurs och kontraktet övertogs av Scottish Aviation som kom att leverera flygplanen till det svenska försvaret. I samband med denna upphandling beslöt även Armén att anskaffa Bulldog, som ersättare fö Fpl 51. Flygvapnet köpte 58 flygplan som började levereras 1971 och fick beteckningen Sk 61A samt Sk 61B ochkunde utrustas med Robot 53. Armén köpte 20 flygplan, som fick beteckningen Fpl 61C. Tanken var att Arméflygets krigsorganisation, om elva artilleriflygplutoner, skulle överta Flygvapnets Sk 61A/B i händelse av mobilisering för att användas till eldledning. Eftersom alla flygplan var avsedda att användas i krig så frångick man inom Flygvapnet det tidigare bruket att måla skolflygplanen gula, istället målades Sk 61 A/B enfärgat grönt. Fpl 61C i sin tur mönstermålades, som första flygplanstyp, med det då nyframtagna fyrfärgade kamouflagmönstret.

Text och bilder från service - About maintenance

Webbmaster inväntar faktatexter bilder som begärts av flygplansansvariga.

Markeringstext - Wisi e nim admin im veniam, quis nostrud. In atsvulpate velt esse meleste at semper manet sola. Ut lacreet dolore magna. Wisi e nim admin im veniam, quis nostrud. In atsvulpate velt esse meleste at semper manet sola. Ut lacreet dolore magna.  

Flygplandata - Specifications

Typ Skolflygplan & eldledning
Besättning Tvåsitsigt
I aktiv tjänst 1971 - 2001
Tillverkare Scottish Aviation
Längd 7,0 m
Spännvidd 10,0 m
Höjd 2,2 m
Tomvikt 725 kg
Max. startvikt 1 065 kg
Motor(er) Lycoming I0-360-A1B6
Dragkraft 200 hk
Max. hastighet
Marschfart: 210 km/h


Kommentarer - Comments

Bli först med att tycka om SK 61 - Mejla till webbmaster@swafhf.se .

Här finns plats för just dina omdömen!

---