Flygprogram

Den viktigaste inkomstkällan för SwAFHF är att mot betalning deltaga vid flygevenemang över hela Europa. Det är stor efterfrågan på att få se Sveriges och Flygvapnets historiskt legendariska stridsflygplan konstruerade av bl a försvarskoncernen SAAB AB. Vårt publicerade dokument om deltagande vid flygdagar är ett levande dokument som förändras under pågående uppvisningssäsong.

Presentation

Swedish Air Force Historic Flight deltar varje år i svenska såväl utländska flyguppvisningar. Uppvisningsverksamheten ger ett viktigt ekonomiskt tillskott till föreningen vars största utgifter består av flygbränsle och försäkringar av flygplanen gentemot tredje man. Vissa uppvisningar och deltagande vid ”events” genomförs kostnadsfritt för SAAB AB och Försvarsmakten som tack för det stöd som erhålles.

 

Det stora intresset för historiskt flyg

Färgmarkering
Rutorna till höger i kolumnen indikerar:
Röd = SwAFHF har erhållit en förfrågan av arrangören om deltagande.
Grön = SwAFHF kommer att deltaga på den aktuella flygdagen.

Det finns ett genuint intresse att i Europa få se historiskt intressanta flygplan i luften. Detta intresse är särskilt stort i länder där flyget spelat en stor roll för utgången av bl a Andra Världskriget. I t e x Storbritannien och  BENELUX-länderna kan en flygshow locka flera 100-tusen betalande åskådare. Sverige är ett av fem länder i världen som producerat sina egna stridsflygplan. Detta p g a att Sverige som alliansfritt land ej kunnat förlita sig på leveranser från utlandet i orostider. SAAB AB flygplan har historiskt sett visat sig mycket potenta och konkurrenskraftiga. Tack vare detta har Sveriges försvar genom åren ingett respekt och haft en avskräckande effekt för en presumtiv angripare. Sverige hade under 50- och 60-talet ett av världens största och mest potenta flygvapen med fler än 500 stridsflygplan. SwAFHF har i princip hela det stolta flyghistoriska arvet i luftvärdigt skick. Allt med hjälp av ideella insatser. SwAFHF är en efterfrågad resurs över hela Europa vilket är en avgörande faktor för att föreningen skall kunna överleva ekonomiskt.

Flygprogrammet 2016

Datum Vecka F7 ETD F7 ETA Beskrivning flygdag Plats Webb    Flygplan SwAFHF Suport OK
28-29 maj 21 27/5 29/5 Poznan, AEROFestival 2016 Poznań-Ławica Airport, Poznan, Poland link  FB AJS 37 SK 60 JA
19-juni 24 17/6 19/6 Danish Air Show 2016 Skrydstrup link  FB SK 35, Team 16    JA
3 juli       Great Yorkshire AirFest Leeds East     Canseled   X
16-17 juli 28     Jamiflyin  Jämi, Jämijärvi, Finland link FB Team 16   JA
23-24 juli 29 22/7 25/7 Bray Air Display 2016 Bray Seafront, Ireland link FB AJS 37, SK 35  SK 60 JA
20-aug 33 20/8 20/8 F4:s 90-årsjubileum, Mid Sweden Air Show Frösön link FB J 29   JA
20-aug 33 20/8 20/8 Stauning-airshow Stauning  link FB J 34    JA
27-28 aug 34     Swedish Air Force 90th Anniversary Event Malmen, Linköping link FB AJS 37, SK 35, J 29, SK 60, J 34, J 28, Team 16   JA
1-3 sept 35     AirPower 16 Zeltweg Fliegerhorst Hinterstoisser, Austria link FB AJS 37, SK 35, J 29, SK 60   JA
3-4 sept   Scottish International Airshow 2016 Portrush - The Low Green, South Ayrshire, UK     Canseled X
08-sep 36     Jersey International Air Display St. Aubin's Bay, Jersey, Channel Islands, UK link   AJS 37, SK 35, J 29, SK 60   JA
9-11 sept 36     Sanicole Sunset Airshow Vliegveld Leopoldsburg, Hechtel, Belgium link FB AJS 37, SK 35, J 29, SK 60   JA
16-18 sept 37     NATO Days in Ostrava & Czech Air Force Days Ostrava, Czech Republic link FB AJS 37, SK 35, J 29, SK 60   JA
24-sep 38     Garnisonsdag Skövde Skövde - Överflygning, start och landning F7 link FB AJS 37, SK 35, J 29, J 34,
SK 60 -Överflygning
  JA

Förfrågningar

SwAFHF får under året många förfrågningar angående deltagande vid flygarrangemang över hela Europa. Flygchefen bearbetar och beräknar kostnaden för ett deltagande och offererar arrangören flygplansvis. En offert täcker kostnader för bränsle, underhåll, kostnader för mellanlandningar samt mat och logi för deltagande personal samt en mindre summa för att garantera SwAFHF  fortlevnad och utveckling. Deltagande personal jobbar utan ersättning. Arrangören får en offert och har att förhålla sig till denna med hänsyn till arrangemangets intäkter.

Planering

Inför offerering  av förfrågningar måste flygchefen planera för flygplanens och personalens tillgänglighet, avstånd till eventet, eventuella mellanlandningar för tankning, behov av teknisk support samt övriga kostnader. När detta är klart och arrangören accepterat offerten så startar planeringen med att se till hemmabasen är öppen, baser för tankning är tillgängliga samt att personalen är beredda att deltaga. Ofta så medföljer föreningens SK60 alternativt Astec som supportflygplan med reservdelar och extra personal.

Ferryflight

Arrangören får i regel betala kostnaden för flygningen till och från eventet. SwAFHF flygplan har relativt goda prestanda och har möjlighet att flyga t e x Såtenäs  till Storbritannien NonStop om vädret är bra och den alternativa landningsplatsen  finns nära destinationen. Tack vare att SwAFHF installerat moderna transpondrar i samtliga flygplan har vi möjlighet att flyga på distansekonomiskt gynnsamma flygnivåer.

Arrangemang

En flygshow är i regel ett gigantiskt projekt att planera och genomföra. Planeringen startar flera år innan genomförandet. Säkerheten för publik och deltagare står alltid högst upp på listan över aktiviteter. Logistiken för publikinsläpp, åskådarplatser, mat och logi för deltagare och publik, planering och genomförandet av flyg- och markprogram, kommunikation med media, sponsorer och åskådare är viktiga aktiviteter som måste fungera. På grund av att väderförhållanden snabbt kan förändras måste arrangören ha förberett ett flertal alternativa planer.
God beredskap måste finnas för att hantera olyckor och tillbud både i luften och på marken.

Kontaktutbyte

Det finns i Europa ett flertal föreningar och operatörer av historiskt intressanta flygplan. Det är viktigt för SwAFHF att medels kontakt med dessa få erfarenheter och kunskaper om hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan hålla det nationella flyghistoriska arvet i luftvärdigt skick. I samband med flygarrangemang i Europa  sker ett erfarenhetsutbyte som är viktigt för framtiden. Mässtältet är en utmärkt plats för crew vid flyg- uppvisningar, en stunds vila, mat och viktiga samtal mellan piloter och övrig supportande personal.