Flygprogram

Den viktigaste inkomstkällan för SwAFHF är att mot betalning deltaga vid flygevenemang över hela Europa. Det är stor efterfrågan på att få se Sveriges och Flygvapnets historiskt legendariska stridsflygplan konstruerade av bl a försvarskoncernen SAAB AB. Vårt publicerade dokument om deltagande vid flygdagar är ett levande dokument som förändras under pågående uppvisningssäsong.

Presentation

Swedish Air Force Historic Flight deltar varje år i svenska såväl utländska flyguppvisningar. Uppvisningsverksamheten ger ett viktigt ekonomiskt tillskott till föreningen vars största utgifter består av flygbränsle och försäkringar av flygplanen gentemot tredje man. Vissa uppvisningar och deltagande vid ”events” genomförs kostnadsfritt för SAAB AB och Försvarsmakten som tack för det stöd som erhålles.

 

Det stora intresset för historiskt flyg

Färgmarkering
Rutorna till höger i kolumnen indikerar:
Röd = SwAFHF har erhållit en förfrågan av arrangören om deltagande.
Grön = SwAFHF kommer att deltaga på den aktuella flygdagen.

Det finns ett genuint intresse att i Europa få se historiskt intressanta flygplan i luften. Detta intresse är särskilt stort i länder där flyget spelat en stor roll för utgången av bl a Andra Världskriget. I t e x Storbritannien och  BENELUX-länderna kan en flygshow locka flera 100-tusen betalande åskådare. Sverige är ett av fem länder i världen som producerat sina egna stridsflygplan. Detta p g a att Sverige som alliansfritt land ej kunnat förlita sig på leveranser från utlandet i orostider. SAAB AB flygplan har historiskt sett visat sig mycket potenta och konkurrenskraftiga. Tack vare detta har Sveriges försvar genom åren ingett respekt och haft en avskräckande effekt för en presumtiv angripare. Sverige hade under 50- och 60-talet ett av världens största och mest potenta flygvapen med fler än 500 stridsflygplan. SwAFHF har i princip hela det stolta flyghistoriska arvet i luftvärdigt skick. Allt med hjälp av ideella insatser. SwAFHF är en efterfrågad resurs över hela Europa vilket är en avgörande faktor för att föreningen skall kunna överleva ekonomiskt.

Flygprogrammet 2018

Datum Vecka ETD ETA Beskrivning flygdag Plats Webb FB  Flygplan SwAFHF Suport OK
UTC UTC
11-13/5 19       Kosta       TP103 JA
10/6 23 8/6 10/6 Danish Air Show 2018 RDAF Aalborg, Danmark LÄNK   J 34 SK 60 JA
9-10/6 23 8/6 10/6 Estonian Aviation Days 2018 Eesti Lennundusmuuseum, Tartu, Estonia LÄNK   AJS 37 TP103 JA
12/6 24       Fotoflygning       S.o.L F7  
16-17/6 24 15/6 17/6 Finnish Air Force 100th Anniversary Airshow Tikkakoski Airport, Jyväskylä, Finland     J 35, SK 60  
16/6 24     Stord Airshow 2018 Stord Lufthavn, Sagvåg, Norge LÄNK FB AJS 37 TP 103  
14-15/7 28 13/7 16/7 Royal International Air Tattoo (RIAT) RAF Fairford, Gloucestershire, UK LÄNK FB AJS 37, J 35, J 32,
J 29
TP 103  
28/7 30 27/7 29/7 Foynes Air Show Foynes, Co Limerick, Ireland LÄNK   AJS 37 TP 103 JA
28-29/7 30 27/7 29/7 Bray Air Display 2018 Bray Seafront, Bray, Ireland LÄNK FB AJS 37 TP 103 JA
4/8 31       Kalmar, , Sverige     J 35, J 32, J 29 TP 103  
11-12/8 32     Flygfesten 2018 Dala Järna, Sverige LÄNK FB AJS 37, J 35,
J 32 Rote, J 34
   
18-19/8 33 17/8 19/8 Gdynia Aerobaltic Gdynia, Polen LÄNK   J 29, J 35, J 32,
J 34, SK 60
TP 103 JA
25/8 34 24/8 26/8 Flygvapnets huvudflygdag F 16 Uppsala, Sverige LÄNK   AJS 37, J 35, J 29
J 32 Rote, J 34
TP 103 JA
1-2/9 35     Slovak International Air Fest 2018 (SIAF) Sliač air base, Slovakia LÄNK FB      
13/9 37 10/9 16/9 Jersey International Air Display St. Aubin's Bay, Jersey, Channel Islands, UK LÄNK     TP 103 JA
15-16/9 37 14/9 16/9 NATO Days in Ostrava & Czech Air Force Days Ostrava Leoš Janáček Airport, Ostrava, CZ LÄNK FB   TP 103  
                     

Förfrågningar

SwAFHF får under året många förfrågningar angående deltagande vid flygarrangemang över hela Europa. Flygchefen bearbetar och beräknar kostnaden för ett deltagande och offererar arrangören flygplansvis. En offert täcker kostnader för bränsle, underhåll, kostnader för mellanlandningar samt mat och logi för deltagande personal samt en mindre summa för att garantera SwAFHF  fortlevnad och utveckling. Deltagande personal jobbar utan ersättning. Arrangören får en offert och har att förhålla sig till denna med hänsyn till arrangemangets intäkter.

Planering

Inför offerering  av förfrågningar måste flygchefen planera för flygplanens och personalens tillgänglighet, avstånd till eventet, eventuella mellanlandningar för tankning, behov av teknisk support samt övriga kostnader. När detta är klart och arrangören accepterat offerten så startar planeringen med att se till hemmabasen är öppen, baser för tankning är tillgängliga samt att personalen är beredda att deltaga. Ofta så medföljer föreningens SK60 alternativt Astec som supportflygplan med reservdelar och extra personal.

Ferryflight

Arrangören får i regel betala kostnaden för flygningen till och från eventet. SwAFHF flygplan har relativt goda prestanda och har möjlighet att flyga t e x Såtenäs  till Storbritannien NonStop om vädret är bra och den alternativa landningsplatsen  finns nära destinationen. Tack vare att SwAFHF installerat moderna transpondrar i samtliga flygplan har vi möjlighet att flyga på distansekonomiskt gynnsamma flygnivåer.

Arrangemang

En flygshow är i regel ett gigantiskt projekt att planera och genomföra. Planeringen startar flera år innan genomförandet. Säkerheten för publik och deltagare står alltid högst upp på listan över aktiviteter. Logistiken för publikinsläpp, åskådarplatser, mat och logi för deltagare och publik, planering och genomförandet av flyg- och markprogram, kommunikation med media, sponsorer och åskådare är viktiga aktiviteter som måste fungera. På grund av att väderförhållanden snabbt kan förändras måste arrangören ha förberett ett flertal alternativa planer.
God beredskap måste finnas för att hantera olyckor och tillbud både i luften och på marken.

Kontaktutbyte

Det finns i Europa ett flertal föreningar och operatörer av historiskt intressanta flygplan. Det är viktigt för SwAFHF att medels kontakt med dessa få erfarenheter och kunskaper om hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan hålla det nationella flyghistoriska arvet i luftvärdigt skick. I samband med flygarrangemang i Europa  sker ett erfarenhetsutbyte som är viktigt för framtiden. Mässtältet är en utmärkt plats för crew vid flyg- uppvisningar, en stunds vila, mat och viktiga samtal mellan piloter och övrig supportande personal.