Ordförande har ordet

Swedish Air Force Historic Flight, SwAFHF, uppvisningssäsongen 2017

Swedish Air Force Historic Flight, SwAFHF, har 2017 åter haft en bra uppvisningssäsong.
SwAFHF J 32 Lansen deltog i flyguppvisning för första gången sedan 2012. SwAFHF tillfördes ett nytt supportflygplan, två-motorigt jet, Cessna Citation. SwAFHF:s 20 årsjubileum firades på Såtenäs den 30 september 2017.

SwAFHF disponerar i nuläget två 37 Viggen, två 35 Draken, en 34 Hunter, tre 32 Lansen, en 29 Tunnan, en SK 60/105, två SK 16, två SK 50, en SK 61, en PA 23 och en Cessna Citation. Totalt 17 flygplan. Tre av flygplanen har inte Nationellt Flygtillstånd, det är en SK 37 Viggen, en J 35 J Draken och en J 32 Lansen. De tre flygplanen beräknas få Flygtillstånd vintern 2017/18.

SwAFHF:s uppvisningsdagar och uppvisningar 2017 har i stort varit desamma som 2016, men färre än begärda och planerade. Detta beroende på att, liksom 2016, ett antal uppvisningar i Storbritannien har ställts in på grund av att Storbritanniens luftfartsmyndighet sedan 2016 inte accepterar SwAFHF:s tillstånd för uppvisning utfärdade av Svenska Transportstyrelsen. SwAFHF har dock god kontakt med UK Civil Aviation Authority för att få till stånd en förändring. Ett positivt besked kan komma inför uppvisningssäsongen 2018.

SwAFHF:s flygplan deltog 2017 i 15 flyguppvisningsdagar med 62 uppvisningar varav 5 med ”Silvergruppen”. Gruppen har i några uppvisningar kompletterats med ett Saab Gripen flygplan. Vid ett tillfälle, Nyköping, ingick en Spitfire i gruppen. SwAFHF flyguppvisningar har genomförts i Finland, Sverige, Danmark, Irland, England/Jersey och Norge samt i en markutställning i England. Uppvisning i Ostrava ställdes in av arrangören på grund av dåligt väder.

Mest efterfrågade för uppvisning har varit Viggen, Draken, Tunnan, Lansen och Saab 105/SK 60. SwAFHF:s Hunter har endast deltagit i en uppvisning under året. SwAFHF:s SK 16 har deltagit i 5 uppvisningsdagar medan SK 50 och SK 61 inte efterfrågats.

Årets uppvisningsarrangörer har bedömt antalet åskådare vid SwAFHF:s uppvisningar till närmare en miljon personer. Under 2017 har mera uppmärksamhet riktats på SwAFHF:s uppvisningar än tidigare det är främst inlägg på SwAFHF:s webbsida, Face Book och Youtube samt i utländska medier i respektive uppvisningsland. Ett skäl till den utökade uppmärksamheten kan vara att SwAFHF har, trots under säsongen ofta förekommande dåliga väderförhållanden, genomfört planerad uppvisning och därigenom fått stor uppskattning av en ”regnblöt” publik. Ytterligare ett skäl till ökad uppmärksamhet kan vara att J 32 Lansen åter deltog i uppvisningarna efter att i nästan fem år varit markställd och 2017 för första gången visades upp på Jersey.

SwAFHF:s verksamhet och alla uppvisningar har genomförts ideellt och helt enligt plan. Detta är synnerligen positivt med hänsyn till att 62 uppvisningar genomförts och därtill ett stort antal an- och återflygningar till uppvisningarna från Finland i öster till Irland i väster och Jersey i söder. Detta är ett bevis på SwAFHF:s höga kvalitet på underhåll av flygplanen. Det är också ett högt betyg åt svensk försvarsindustri.


Foto: Tim JanssonSwAFHF:s medarbetare, Anders Linnér avled i januari 2017 vid en ålder av 66 år. Anders Linnérs insatser för SwAFHF kommer alltid att finnas med och påverka SwAFHF:s verksamhet. Saknaden efter Anders är stor, men hans gärning kommer alltid att leva med SwAFHF.

SwAFHF har nu en vintersäsong 2017/18 med omfattande underhållsarbete, främst med de ”nya” flygplanen. Dokumentation, kontroll, m.m. för att få återstående tre flygplan inregistrerade i civilt register. Målsättning är att detta skall vara klart innan uppvisningssäsongen 2018. SwAFHF har redan fått ett ovanligt stort antal förfrågningar om uppvisningar för sommaren 2018. SwAFHF är väl förberedda på att genomföra dessa.


SwAFHF tackar för ett ovärderligt stöd av Försvarsmakten, Saab och Flygvapenmuseum. Ett ovärderligt stöd utgör också de som ideellt arbetar med SwAFHF:s flygplan i hangaren, i samband med och under flyguppvisningarna och vid skrivbordet. Tack!

SwAFHF värnar om och bevarar ett flygande kulturarv av stor betydelse. Verksamheten är dessutom av betydelse för intresse och rekrytering av personal till Försvarsmakten och i någon mån för svensk försvarsindustri.!

Tack.
Såtenäs den18 oktober 2017
Med vänlig hälsning Bert Stenfeldt M/General Air Force (Ret) President / ordförande


Silvergruppen

SwAFHF´s Viggen, Draken, Tunnan och Saab 105 utgör Silvergruppen har tillsammans med JAS 39 Gripen.

Bild från Tjekiska TV-kanalen Česká televize 24.

3-grupp SK 16


SK 16 i vacker formationsflygning på väg till Stuning, Danmark.

Ulf Nylöf har på ett skickligt sätt fångat de tre SK 16 planen.


Äldre information

Nu kan du hämta tidigare artuklar som publicerats under rubriken "Ordförande har ordet".

Nr.1 SwAFHF - Live History - En kort bakgrund
Nr.2 SwAFHF - Uppvisningssäsongen 2015
Nr.3 SwAFHF - Uppvisningssäsongen 2016